Compare Listings

Ông PHAN CÔNG TUẤN

Tổng Giám Đốc

Giám Đốc Trung Tâm Anh Ngữ GPA Hà Nội

Có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lí và tài chính…

Ông PHẠM VĂN TUYÊN

Giám Đốc Khu Vực Miền Bắc

Có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư bất động sản và tài chính…

Bà TRẦN THỊ HỒNG NHUNG

Giám Đốc Khu Vực Miền Nam

Có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư bất động sản phân khúc cao cấp. Và đào tạo quản lí đội nhóm…

Ông LƯƠNG DUY ĐẮC

Trưởng Phòng Marketing

Có hơn 7 năm kinh nghiệm trong việc quảng bá thương hiệu và xây dựng chiến lược marketing trong lĩnh vực bất động sản…

Ông LÊ XUÂN NAM

Trưởng Phòng Quan Hệ Khách Hàng

Có hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng và quản lí mạng lưới khách hàng bằng hệ thống…